Manusia bertanya al-Qur’an Menjawab


Manusia Bertanya: Kenapa aku diuji?
Qur’an menjawab: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi.(al-ankabut: 2). Dan sesungguhnya aku telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta.(al-Ankabut: 3)


Manusia Bertanya: Kenapa aku tidak di uji saja dengan hal-hal yang baik?
Qur’an menjawab: …Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat baruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.(al-Baqarah: 216)


Manusia bertanya: Kenapa aku diberi ujian seberat ini?
Qur’an menjawab: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…(al-Baqarah: 286)


Manusia bertanya: Bolehkah aku frustasi?
Qur’an menjawab: janganlan kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 139)


Manusia bertanya: Bolehkah aku berputus asa?
Qur’an menjawab: …Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf: 87)


Manusia bertanya: Bagaimana caranya menghadapi ujian hidup ini?
Qur’an menjawab: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.(Ali Imran: 200). Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’.(al-Baqarah: 45)

Manusia bertanya: Bagaimana menguatkan hatiku?
Qur’an menjawab: …Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakal…(at-Taubah: 129)
Manusia bertanya: apa yang kudapat dari semua ujian ini?
Qur’an menjawab: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka…(at-Taubah: 111)


Sekian, Wallahu A'lam

Labels: