'Urwah bin Az-Zubair

‘Urwah bin az-Zubair bin al-‘Awwam Abu Abdillah al-Qurasyi al-Madani. Lahir tahun 20H dan wafat pada tahun 94H. Ibunya adalah Asma’ binti Abi Bakr yang dikenal dengan sebutan “Zatin-Nitaqain” sebab beliau memotong tali pinggangnya untuk mengikat makanan yang akan diantar kepada rasulullah SAW dan Ayahnya Abu Bakr ketika mereka sedang bersembunyi di gua Hira.

Beliau termasuk salah satu dari tujuh ulama besar di Madinah, dan dalam kutubussitah tiada ‘urwah melainkan ‘urwah ini.

Labels: ,