‘Alqamah bin Waqqas al-Laitsi

Ia adalah ‘Alqamah bin Waqqas Abu Waqid al-Laitsi al-Madani. Lahir pada masa rasulullah saw, karena itu Abu ‘Amer bin Mandah memasukkannya kedalam golongan sahabat akan tetapi para jumhur ulama menempatkannya pada golongan tabi’in.
Wafat pada masa khalifah abdul Malik bin Marawan.

Labels: ,