Al-Humaidy

Ia adalah Abu Bakar Abdullah bin Zubair al-Quraisy al-Maki al-Asadi. Keturunannya bertemu dengan keturunan rasulullah SAW pada Qushai. Beliau adalah seorang imam dan pengarang yang ulung, ia adalah murid imam Syafi’I yang pandai dan terkemuka.
Mengikuti imam Syafi’I dari Mekkah ke Baghdad ke Mesir dan barulah ia pulang ke Mekkah setelah imam Syafi’I meninggal dunia di Mesir.
Beliau adalah salah satu guru imam al-Bukhari . wafat pada tahun 219H.

Labels: ,