Abdullah bin Yusuf

Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Kala’I al-Misri at-Tinnisi. Seorang ahli hadits yang berasal dari Damaskus syiria, kemudian tinggl di desa tinis di Mesir. Imam al-Bukhari banyak meriwayatkan hadits darinya. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadits terkemuka bahkan ia telah meriwayatkan Muwaththa’ Malik dengan sempurna.

Beliau mendengar hadits dari Imam Malik, Al-Laitsi dll. Imam al-Bukhari bertemu dengannya di Mesir pada tahun 217H. beliau adalah satu-satunya rawi yang bernama Abdullah bin Yusuf.
Wafat pada tahun 218H di Mesir. Haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, abu Daud, Tirmizi, dan an-Nasai


Labels: ,