Zainab binti Khuzaimah

Namanya Zainab binti Khuzaimah bin Abdullah bin 'Umar bin Abd. Manaf bin Hilal bin 'Aamer bin Sha'sha'ah al-Hilaliyah. ia adalah adik dari Ummul Mu'minin Maimunah binti al-Harits dari ibunya.

Ummul mu'minin Zainab RA lahir 13 tahun sebelum hijrah, suaminya adalah Abdullah bin Jahsy yang telah meninggal Syahid pada perang Uhud. Semeninggalnya Abdullah bin Jahsy rasulullah SAW menyuntingnya sebagai istrinya, setelah Ummul Mu'minan Hafsah binti Umar yaitu pada tahun ke-3 H.
Tidak lama menikah, beliau meninggal tahun ke-4 H, setelah menjadi istri rasulullah SAW 8 bulan lamanya.

Tidak banyak ditemukan kisah mengenai ummul mu'minin ini, mengingat masa yang sangat singkat bersama rasulullah SAW, akan tetapi yang disebutkan dalam buku-buku sejarah adalah kedermawanan beliau dan cintainya membantu orang fakir miskin. karena itu ia dijuluki dengan ummul masakin (ibunya orang-orang miskin)

sekian , walahu a'lam


Amirah A. Nahrawi

Labels: