Hukum Shalat

Hukum Shalat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang shalat, pengertian, waktu, beserta dalil-dalilnya, maka Melaksanakan shalat adalah wajib 'ain bagi setiap orang yang sudah mukallaf (terbebani kewajiban syari'ah), baligh (telah dewasa/dengan ciri telah bermimpi), dan 'aqil (berakal).

Sebagaimna Allah berfirman:
Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka hanya beribadah/menyembah kepada Allah sahaja, mengikhlaskan keta'atan pada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan hanif (lurus), agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, demikian itulah agama yang lurus. (Surat Al-Bayyinah:5).

sekian, walahu a'lam

Amirah A. Nahrawi

Labels: ,