Mengetahui


Maha Mengetahui
Al-Khabir artinya : Maha Mengetahui... dalam susunan bahasa Arab kata al-Khabir dikategorikan sebagai tingkatan tertinggi pengetahuan seseorang.

Nama yang satu ini merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah swt.. bagaimana tidak sedangkan Dialah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. sesuai dengan firmanNya (لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء) sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang ada di bumi dan di langit.

terletak perbedaan antara 2 nama Allah yaitu Al-Khabir (Maha Mengetahui) dan Al-'Aliim (Maha Mengetahui) akan tetapi yang pertama lebih luas dan mencakup maknannya, karena arti al-Khabir adalah mengetahui segala sesuatu walaupun yang sembunyi dan tidak terlihat. dan yang kedua al-'Aliim, mengetahui pula, akan tatapi pengetahuan disini mengenai hal-hal yang terlihat.

Orang-orang yang mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah swt Maha Mengetahui, hendaklah berlaku taqwa dalam setiap pebuatan, dan perkataan, bahkan niat pun harus di perhitungkan baik-baik, sebab Allah Maha Mengetahui niat seseorang dan apa yang akan dilakukan sebelum dilakukan, walaupun kemudian tidak dilakukan ataupun dilakukan. sesuai dengan Hadits Rasulullah saw bahwasanya Allah mengetahui niat seseorang maka bila orang tersebut berniat baik maka Allah akan memberikan Pahala 1 kepadanya dan bila dilakukan maka Allah akan memberi pahala 2 untuknya. dan jika orang tersebut berniat jahat maka Allah tidak akan memberikan dosa kepadanya sehingga ia melakukannya, maka diberikan 1 dosa.

patutlah hadits di atas mengingatkan kita akan nama Allah Al-'Adl.. yang insya Allah akan dibahas kemudian.

A.A.N


Labels: